Fritids

Fritids är en säker och trygg plats för våra elever i årskurs 4 och 5. Här arrangeras aktiviteter med kvalificerad och erfaren personal. Dessa aktiviteter kan bland annat vara tysta stunder för studier, läsning eller annat.