School Blog

From the Principal

Vacation School (lovskola)

All schools are now required to offer vacation school (lovskola) to students that are in grade 8 or 9 who are at risk of failing one or more subjects and are not meeting the requirements to get into a high school program. The requirements for a high school program are: passing English, Math, Swedish/SVA plus 5 other classes (not specified).

Students with E grades in English, Math and Swedish/SVA plus E in 5 other classes are NOT entitled to vacation school.

Vacation school must be offered at a minimum of 50 hours and can take place during the fall break, the sport break, Easter break and summer vacation. Vacation school is not mandatory but if a student accepts a spot, attendance will be mandatory, and absences will be reported.

I highly recommend parents to encourage students to work hard and attend study center for extra help during the school year. Vacation is a time to gather up new energy and focus on individual interests. Vacation school, however, will be offered to 8th and 9th grade students that need the extra support to meet the requirements for high school.

Elever med lägsta betyget E i engelska, matematik och svenska/SVA plus 5 andra ämnen är inte berättigade lovskola.

Det är nu obligatoriskt för alla skolor att erbjuda lovskola till alla elever i åk 8 eller 9 som riskerar att inte bli godkända i ett eller flera ämnen och för de som inte är behöriga för att komma in på gymnasiet. Kraven för att komma in på gymnasiet är: godkänt betyg i engelska, matematik, svenska/SVA plus 5 andra ämnen (inte specificerade).

Lovskola måste erbjudas minst 50 timmar och kan erbjudas under höstlovet, sportlovet, påsklovet och sommarlovet. Lovskola är inte obligatoriskt men om en elev tackar ja till erbjudandet om lovskola kommer närvaron att vara obligatorisk och frånvaro kommer att rapporteras.

Jag rekommenderar starkt vårdnadshavare att uppmuntra sitt/sina barn att arbeta hårt under terminen och att vara närvarande på skolans study center för extra hjälp. Lov är till för att samla ny energi och fokusera på individuella intressen. Lovskola kommer dock att erbjudas till alla elever i åk 8 och 9 som behöver extra stöd för att nå de nödvändiga målen för gymnasiet.

Warm Regards,

Maritza Molin

Principal

From the Principal

Spring has arrived!

This spring term has been filled with academic challenging projects for students as well as fun filled activities. Teachers continue to assign homework to keep up the high academic expectations while finding a balance with student activities. IES Borås has also had a focus on cross curricular assignments this year and this has been received positively by both students and staff.

Activities

In the recent past weeks students have been involved in the following activities:

 • Karoli Kyrka – Junior School students visited this church and had a presentation related to the culture around Easter (religion)
 • Pink Day – A student-initiated movement to speak up against bullying, staff and students wore pink shirts (student influence/Plan Against Abusive Treatment)
 • Spirit Day - Dress up as a book character. Ms Ryan and Ms Grant went all out and had the most colorful and eye-catching outfits! (student influence)
 • Theatre Company – theme focused on teaching students how to speak up against people putting you down (Plan Against Abusive Treatment)
 • Håll Sverige Rent- This activity will take place in the fall, students will pick up trash and learn about the benefits of having a clean environment. Students involved will have a trip to the zoo (Samhällsvetenskap)
 • Leadership Elective -Students in this class organized activities such as a football tournament and presentations bringing awareness to the impact of bullying (student influence/Plan Against Abusive Treatment)

Survey Results

Overall, the school survey results were positive. It is important to point out that in general, students perceive they are offered challenging work and that there is peaceful and quiet environment to work in.

We are finally done with all the National Tests and look forward to the upcoming planned lessons and end year events!


Terminen har varit fylld med många utmanande akademiska projekt likaväl som med en hel rad roliga aktiviteter. Våra lärare fortsätter att hålla våra höga akademiska förväntningar samtidigt som detta balanseras med elevaktiviteter. IES Borås har också fokuserat på ämnesöverskridande aktiviteter det här året och detta har mottagits väl från både elever och personal.

Aktiviteter

De senaste veckorna har eleverna varit involverade i följande:

 • Karoli kyrka – Junior-eleverna besökte den här kyrkan och fick en presentation om påskens kultur. (religion)
 • Pink Day – detta var en aktivitet som eleverna initierade så att alla står upp tillsammans mot mobbing. Personal och elever hade på sig rosa. (elevinflytande/ kränkande behandlingsplan)
 • Spirit Day – alla kunde klä ut sig till en karaktär från en bok  Ms Ryan och Ms Grant hade fantastiska kläder och var väldigt fina! (elevinflytande)
 • Teatergrupp – detta var ett tema där man fokuserade på att lära elever hur man kan stå emot att andra försöker att trycka ner dig. (kränkande behandlingsplan)
 • Håll Sverige rent – den här aktiviteten kommer att hållas till hösten och elever kommer att hjälpa till att plocka upp skräp och lära sig om fördelarna med att hålla miljön ren. De elever som deltar kommer att besöka djurparken. (Samhällskunskap)
 • Elevens val – Ledarskap -  elever på den här elevens val organiserade aktiviteter såsom fotbollsturnering  och presentationer där man fokuserade på vilken inverkan mobbing kan ha. (elevinflytande/kränkande behandlingsplan)

Enkätsvar

Överlag så var skolans enkätsvar positiva. På det stora hela så anser eleverna att de får utmanande arbete och att det är ordning och reda i vår skola.

Eleverna är äntligen färdiga med sina nationella prov och ser fram emot de resterande lektionerna och de aktiviteter som är planerade inför terminen slut.

Önskar er alla en underbar vår!

Happy Spring!

Maritza Molin

Principal

Monthly Lookback

Junior Leadership Elective have been busy writing articles in the past few weeks. Their goal is to spread  positivity around the school. We already have some articles up in the Junior staircase. 

As part of this goal, they have created a "Monthly Lookback". For students and teachers to share postive things from our classrooms.

Happy reading!

Claire Grant

Head of Student Council

Please use this link to read the Monthly Lookback

 

Term dates 18/19

180822-181221 fall term/hösttermin

fall break/höstlov week 44

study day 181019

 

190107-190613 spring term/vårtermin

sports break/sportlov week 7

Easter break/påsklov week 16

3 study days to be added to spring term, dates to be announces later

3 studiedagar kommer att meddelas inom kort för vårterminen

Social Media Tips and Advice

Almost all of our students are in one way or another are involved in social media. Social Media can of course be a great tool to communicate with friends and family and meet new people. Sometimes social media can cause negative impacts as well.
I want to encourage parents to be aware of what social media sites their child is using and what they are writing. Many sites have age restrictions but are not followed by students. Please make a note of the age restrictions provided in the poster below. 
This is a very useful information document, from digitalparenting.com with some advice, ideas and tips for parents navigating social media.
Social Media Tips and Advice
Thank you for your cooperation.
Ms Molin

Pages