Spring has arrived!

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal

This spring term has been filled with academic challenging projects for students as well as fun filled activities. Teachers continue to assign homework to keep up the high academic expectations while finding a balance with student activities. IES Borås has also had a focus on cross curricular assignments this year and this has been received positively by both students and staff.

Activities

In the recent past weeks students have been involved in the following activities:

 • Karoli Kyrka – Junior School students visited this church and had a presentation related to the culture around Easter (religion)
 • Pink Day – A student-initiated movement to speak up against bullying, staff and students wore pink shirts (student influence/Plan Against Abusive Treatment)
 • Spirit Day - Dress up as a book character. Ms Ryan and Ms Grant went all out and had the most colorful and eye-catching outfits! (student influence)
 • Theatre Company – theme focused on teaching students how to speak up against people putting you down (Plan Against Abusive Treatment)
 • Håll Sverige Rent- This activity will take place in the fall, students will pick up trash and learn about the benefits of having a clean environment. Students involved will have a trip to the zoo (Samhällsvetenskap)
 • Leadership Elective -Students in this class organized activities such as a football tournament and presentations bringing awareness to the impact of bullying (student influence/Plan Against Abusive Treatment)

Survey Results

Overall, the school survey results were positive. It is important to point out that in general, students perceive they are offered challenging work and that there is peaceful and quiet environment to work in.

We are finally done with all the National Tests and look forward to the upcoming planned lessons and end year events!


Terminen har varit fylld med många utmanande akademiska projekt likaväl som med en hel rad roliga aktiviteter. Våra lärare fortsätter att hålla våra höga akademiska förväntningar samtidigt som detta balanseras med elevaktiviteter. IES Borås har också fokuserat på ämnesöverskridande aktiviteter det här året och detta har mottagits väl från både elever och personal.

Aktiviteter

De senaste veckorna har eleverna varit involverade i följande:

 • Karoli kyrka – Junior-eleverna besökte den här kyrkan och fick en presentation om påskens kultur. (religion)
 • Pink Day – detta var en aktivitet som eleverna initierade så att alla står upp tillsammans mot mobbing. Personal och elever hade på sig rosa. (elevinflytande/ kränkande behandlingsplan)
 • Spirit Day – alla kunde klä ut sig till en karaktär från en bok  Ms Ryan och Ms Grant hade fantastiska kläder och var väldigt fina! (elevinflytande)
 • Teatergrupp – detta var ett tema där man fokuserade på att lära elever hur man kan stå emot att andra försöker att trycka ner dig. (kränkande behandlingsplan)
 • Håll Sverige rent – den här aktiviteten kommer att hållas till hösten och elever kommer att hjälpa till att plocka upp skräp och lära sig om fördelarna med att hålla miljön ren. De elever som deltar kommer att besöka djurparken. (Samhällskunskap)
 • Elevens val – Ledarskap -  elever på den här elevens val organiserade aktiviteter såsom fotbollsturnering  och presentationer där man fokuserade på vilken inverkan mobbing kan ha. (elevinflytande/kränkande behandlingsplan)

Enkätsvar

Överlag så var skolans enkätsvar positiva. På det stora hela så anser eleverna att de får utmanande arbete och att det är ordning och reda i vår skola.

Eleverna är äntligen färdiga med sina nationella prov och ser fram emot de resterande lektionerna och de aktiviteter som är planerade inför terminen slut.

Önskar er alla en underbar vår!

Happy Spring!

Maritza Molin

Principal