School Year 2018/19

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Please be reminded, school will start back on Wednesday 22nd August at 08:00am

Mentors will meet their classes in the schoolgrounds.  Junior by the playground, senior by the football pitches.

Schedules are up on SchoolSoft.  The first two hours will be spent with mentors, normal schedule from 10:30.  If you have PE that day please remember to brinf your kit.

We look forward to seeing your for a new school year!

 

En vänlig påminnelse, skolan börjar åter igen onsdagen den 22 augusti på kl. 08:00

Mentorer möter respektive klasser på skolgården. Junior vid lekplatsen och senior vid fotbollsplanen. 

Scheman finns tillgängliga på SchoolSoft. De två första timmarna tillbaka kommer eleverna att tillbringa med sina mentorer, därefter har de sina vanliga lektioner från och med 10.30. Om eleven har idrott den här dagen, glöm ej att ta med idrottskläder. 

Vi ser fram emot ett nytt skolår tillsammans med er!