Antagning/Admissions procedure

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

För mer information kring vår antagningsprocess, vänligen läs under Kö och Antagning där det finns svar på vanliga frågor om hur du ansöker och hur processen går till.

Antalet erbjudna platser varierar från år till år. Vänligen kontakta skolan via mail info.boras@engelska.se för mer information kring detta. Antagningsprocessen sker ett år i taget vilket betyder att vi i november månad varje år börjar jobba med antagningarna till följande läsår.

 

For more information about the admissions process, please read under Join the Queue where you will find FAQ about how to apply and the admissions procedure.

The number of spots offered may vary from year to year. Please contact the school (info.boras@engelska.se) for more information regarding this. The admissions process is done for one year at a time, meaning that in November each year we start the process to admit students for the upcoming school year.