School Blog

A message from our new Principal

Thank you, staff and students, for the warm welcome back to IES. From just one year ago, I have noticed a significant improvement in the English proficiency of the Junior School students. This improvement is directly related to the reading, writing, listening and speaking activities at IES. In addition, staff members use English in the corridors to support the command of the English language outside the classroom.

 

Ett hjärtligt tack till all personal och elever för det Varma välkomnandet jag fick när jag kom tillbaka till IES. På bara det år som gått sedan jag sist träffade eleverna har jag märkt en stor förbättring på Junior School-elevernas engelskkunskaper. Denna förbättring beror på den läsning, skrivning, hör- och talövningar som eleverna gör här på IES. Dessutom så använder personalen engelska utanför klassrummen vilket hjälper eleverna att utöka sina färdigheter i engelska ytterligare.

 

The Student Council is also engaged in promoting activities that support reading. Last week, the Student Council kicked off a bookmark design competition. The winner’s bookmark will be printed and available in the library.

 

Elevrådet är också involverade i att bidra till stötta olika läsaktiviteter. Förra veckan utlyste elevrådet en bokmärkestävling. Eleverna får designa ett bokmärke till tävlingen och vinnarens bokmärke kommer att tryckas upp och finnas tillgängligt i biblioteket.

 

It is great to be back and see IES values in action.

Det är fantastiskt att vara tillbaka på IES och se alla IES värderingar vid liv.

 

Best Regards,

Maritza Molin

Principal

Antagning/Admissions procedure

För mer information kring vår antagningsprocess, vänligen läs under Kö och Antagning där det finns svar på vanliga frågor om hur du ansöker och hur processen går till.

Antalet erbjudna platser varierar från år till år. Vänligen kontakta skolan via mail info.boras@engelska.se för mer information kring detta. Antagningsprocessen sker ett år i taget vilket betyder att vi i november månad varje år börjar jobba med antagningarna till följande läsår.

 

For more information about the admissions process, please read under Join the Queue where you will find FAQ about how to apply and the admissions procedure.

The number of spots offered may vary from year to year. Please contact the school (info.boras@engelska.se) for more information regarding this. The admissions process is done for one year at a time, meaning that in November each year we start the process to admit students for the upcoming school year.

 

Term dates 17/18

Fall term 2017

170821-171220

Study day 171020

Fall break week 44

 

Spring term 2018

180108-180615

Study days

180116 -- this is changed from March/ändrad från mars!

180427

180516

Break week 7 and week 14

Regional Conference

Feedback from our Study Day!

 

Last Friday our school had its first Study Day of the year and while our students were hopefully having a nice sleep in, our staff left at 5.45 to travel to IES Lund in order to participate in our yearly regional conference. 

 

In addition to Borås, Our Southwest region consists of our IES schools from Jönköping, Göteborg (Johanneberg and Krokslätt), Halmstad, Hässleholm and Lund. Next year there will be two more schools as IES is opening in Helsingborg and Landskrona.

 

During the morning session, we were all inspired by our guest speaker, Mr James Nottingham (www.jamesnottingham.co.uk), who addressed how we can develop feedback in the classroom and also differentiate our teaching to meet the individual needs of our students. In the afternoon, we split up into smaller discussion groups where we continued to develop the themes of feedback and differentiation. 

 

The regional conferences are important as we share best practices and learn from our fellow educators. At present we have around 3 500 students in our region which is 16% of the total number of IES students in Sweden.

 

We will have 3 more Study Days in the spring term where our teachers work with the national tests and also develop their departments. 

From your Principal

Great start to a new school year!

 

On behalf of all our staff at Internationella Engelska Skolan Borås, I am pleased to welcome our students and parents to the start of our 2016-2017 school year.

 

We are especially excited to welcome our three year 4 classes to our school.Our incoming students have been busy getting to know their mentors, teachers and classmates. It takes a lot of energy for them to meet so many new people, to find their way around the school, to understand classroom routines, and, of course, to be active learners during their lessons.

 

Our goal is to make our new students, parents and teachers feel proud of being a part of the IES family, and we look forward to working closely with you this year!

Pages