PTA/PSA

För information om nästa möte logga in på Schoolsoft

PTA är en ideell organisation med en styrelse som består av frivilliga föräldrar. Ändamålet är att fungera som en kommunikationsplattform mellan föräldrar och skola, med fokus på hela skolan och alla elever.

Vi planerar Spring fair och avslutnings mingelfrukost för niorna och har som mål att genomföra någon aktivitet under höstterminen.

Styrelsen träffas några gånger per termin. Minst ett tillfälle per termin har vi ett stormöte där styrelsen samt representanter från skolans ledning och personal träffas. Vi ser också att klassföräldrar från varje klass finns representerade.

Under dessa möten utbyts information om vad som händer på skolan och vi informerar om kommande aktiviteter.

Vi behöver stöd från ER föräldrar, dels i form av engagemang i vår verksamhet och dels ekonomiskt stöd i form av PTA avgiften. Ju fler medlemmar som är med desto mer kan vi göra för skolans elever! Pengarna går enbart till eleverna och aktiviteter som berör dem.

Den frivilliga läsårsavgiften är 100 kronor per elev eller 150 kronor per familj om man har fler barn på skolan). PTA tar naturligtvis mycket tacksamt emot även andra donationer om dessa skulle komma tillhanda.

Avgiften förs över till Bankgiro 5215-7831

Skriv gärna ditt barn/-s namn och klass vid överföring!

Vid frågor, åsikter eller andra förslag mejla oss gärna: iesboras.pta@gmail.com

Låt oss sätta guldkant på din dotters/sons skolgång! Bli medlem!

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

PTA     Parent Teacher Association

(Föräldrarförening)


 

For information about the next meeting please visit SchoolSoft

The PTA is a non-profit organization organized by the Board whose members are parents of the students from the school. The aim of the Association is to be the bridge between parents and the school with focus on the whole school and the students.

PTA plans Spring Fair and an end of year breakfast for Year Nine. During the autumn term, the association tries to organize an activity for the students.

PTA’s board members meet a few times during each term. At least once a term, the Board with personal representing the school meets to discuss issues of importance. During these meetings a parent representative from each class attends. These meetings are an integral part of the school where there is an opportunity to exchange information with each other and to be informed about upcoming activities.

We need your support, partly with your personal parental commitment but also with economical support in the form of PTA fees. The more members we have the more we can do for our school’s students! These funds are used solely for the students and activities and events concerning them.

The yearly fee for the PTA, which is voluntary, is 100kr per student or 150kr per family (if you have more than one child at the school).

The PTA is grateful for any other economical donations.

Membership fees should be paid to Bank Giro number 5215-7831.

Please write your child/children’s name and class when you transfer the money!

If you have any questions, views or other suggestions please e-mail to: iesboras.pta@gmail.com

Let us give that little extra to your son/daughter’s education! Become a member!

 

With Kind regards

PTA Board