Välkommen

Robin Kirk Johansson, Principal IES Borås

Välkomna till Internationella Engelska Skolan i Borås

Kära elever och föräldrar,

Det är med stor entusiasm och stolthet som jag välkomnar er till Internationella Engelska Skolan (IES) Borås. Sedan 1993 har IES strävat efter utomordentlighet och jag är väldigt glad över att ta del av en organisation som är så fokuserad på resultat, tvåspråkighet och framför allt - en säker skolmiljö.

Att starta upp en ny skola är en underbar utmaning! Jag ser fram emot att skapa en skola där mina elever inte vill annat än att uppnå fina resultat, inte bara i det akademiska, men även det sociala. En av mina högsta prioriteringar den här våren är att hitta de mest motiverade och kompetenta lärare Sverige och utlandet kan erbjuda som delar vår vision. Skolans renovering kommer också att ta fart senare i vår i syfte att skapa en inspirerande utbildningsmiljö för våra elever och lärare.

1993 är inte bara året då IES grundades, det var även då jag började undervisa i nationella och internationella skolor i tvåspråkiga miljöer. Jag är övertygad om att om våra elever måste få färdigheterna som ger dem chansen att konkurrera i en global miljö. Det betyder att vi kommer att utveckla deras självförtroende när det kommer till att använda engelska i både tal och skrift. Ett sätt att göra detta på är att hålla upp till hälften av undervisningen på engelska samt att många av deras lärare kommer från engelskspråkiga länder.

Senare i vår kommer jag bjuda in er till vår nya skola, träffa några av lärarna och prata med mig på ett mer personligt plan. Till dess får ni gärna kontakta mig via email om ni har några frågor.

Åter igen – varmt välkommen till Internationella Engelska Skolan Borås!

Robin Kirk Johanson
Principal